Dotacje na treningi HR


Zawiadamiamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Małopolski Program Infrastrukturalny” do trzeciego etapu przechodzą tu wymienione aplikacje:

 • wypracowanie elektronicznej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie mobilnej wyszukiwarki, wirtualnego doradcy finansowego dla osób fizycznych oraz wirtualnego doradcy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – treningi z kreatywności
 • Treningi Z Zarządzania Ludźmi W Opolu – treningi ze stresu
 • wypracowanie platformy rozrywkowej w oparciu o e-usługi (z płatnością internetową, lub SMS), w postaci gry elektronicznej docelowo dla kilkudziesięciu tysięcy użytkowników – szkolenia pracownicze
 • stworzenie portalu zdalnego SEQ (Ships Equipment) dla branży wyposażenia okrętowego – szkolenia miekkie
 • wypracowanie serwisu cyfrowego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie programów wynagrodzeń pracowniczych – szkolenia firmowe
 • zbudowanie specjalistycznego portalu pośrednictwa pracy tymczasowej w sektorze IT wwwwynajmijprogramistepl – treningi miekkie
 • modułowe materiały i technologie ich wytwarzania – szkolenia ze stresu
 • wzmocnienie potencjału nowoczesnego i konkurencyjnego Alfa process Sp z o o poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych – szkolenia negocjacyjne
 • APP, ADPR – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – treningi z konfliktów
 • weryfikacja PROCESÓW LOGISTYCZNYCH ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ W technologii B2B – szkolenia handlowe
 • zaudytowanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla modernizacyjnej gospodarki – warsztaty firmowe
 • Budowa innowacyjnej bioelektrowni o mocy do 2 MW w miejscowości Rogóźno Zamek – szkolenia sprzedażowe
 • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – warsztaty z zarządzania projektem
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa – treningi miekkie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja innowacyjnej procedury produkcji znacząco ulepszonych zamknięć – szkolenia pracownicze
 • eHarmonogram – stworzenie modernizacyjnego serwisu internetowego świadczącego e-usługi w zakresie planowania i harmonogramowania inwestycji – warsztaty negocjacyjne