Powiadomienie – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkoła Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Akademia Instruktorów HR:

Zadaniem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a potem zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia powinien stać się moduł szkolenie dla reprezentantów sprzedaży

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Efektywne prowadzenie zebrań oraz inne narzędzia wewnętrznej komunikacji bezpośredniej
 • Nowy wymiar zarządzania
 • Relacje 360° – szkolenie o relacjach i związkach międzyludzkich
 • Budowanie własnej „marki” dla kadry zarządzającej


  BAZA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
 • POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE ZARZĄD GŁÓWNY
 • KLUB KRZEWIENIA ABSTYNENCJI I TRZEŹWOŚCI „ODNOWA”
 • LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „GAZOWNIK” WAWELNO
 • STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI
 • OTWOCKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „KLUB ABSTYNENTA PANACEUM”
 • „STOWARZYSZENIE SPÓŁDZIELCZA ANIMACJA KULTURALNA”
 • STOWARZYSZENIE „SZANSA DLA GIMNAZJUM”
 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE WOLNA SZKOŁA WALDORFSKA
 • FUNDACJA BUDOWY POMNIKA – MUZEUM BITWY WARSZAWSKIEJ I WOJNY POLSKO – BOLSZEWICKIEJ 1920 R.
 • „FUNDACJA NA RZECZ OSÓB GŁUCHYCH I JĘZYKA MIGOWEGO”
 • FUNDACJA DWA SERCA
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE „TĘCZA”
 • OGÓLNOPOLSKIE ZRZESZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH