Szkolenia miękkie – rabaty

Zorganizujemy dla naszych klientów szkolenia oraz kursy na tematy ujęte poniżej:

  • Urządzenie do czyszczenia przewodów zsypowych w budynkach mieszkalnych – kursy .
  • Układ odczytu informacji – szkolenia z zarządzania zdalnego . Sposób chemicznego usuwania kamienia wodnego i osadów korozyjnych z instalacji wo dny ch, zwłaszcza z sieci instalacji wodociągowych – szkolenia z przywództwa .
  • Zawór bezpieczeństwa – szkolenia z przywództwa . Skrzynka lęgowa dla ptaków – kursy .
  • Sposób wytwarzania wody zmiękczonej dla potrzeb cieplno-technologicznych, zwłaszc za w cukrowniach – szkolenia .
  • Stop aluminium o wysokich własnościach mechanicznych – coachingi . Generator wolnobieżny z możliwością synchronizacji – wyjazdy . Urządzenie wiertnicze – szkolenia zamknięte .
  • Stanowisko do badań zmęczeniowych próbek rurowych i elementów konstrukcyjnych, zw łas zcza widelców rowerowych – wyjazdy . Pompa wyporowa – gry biznesowe