Symulacje team building

Tutaj znajduje się lista opracowanych przeze mnie symulacji biznesowych, jakie działy szkoleń z firm i organizacji mogą kupić ode mnie w ramach czasowej certyfikacji:

– Pomarańczowe pracowniczki i biali handlowcy – kilkuminutowa emocjonująca wirtualna symulacja biznesowa dotycząca psychologicznej typologii ról w grupie społecznej
– Alpejska sytuacja kryzysowa – wielorundowa teambuildingowa internetowa rozgrywka szkoleniowa dotycząca motywowania podwładnych w sytuacjach kryzysów i nagłych zmian
– Biegowe mistrzostwa żyraf i lwów – trzydziestominutowa wielowątkowa wirtualna symulacja menedżerska na temat motywowania i delegowania zadań
– Tajemniczy handlowcy w lesie Siedmiu Krasnoludków – trzydniowa integracyjna planszowa rozgrywka menedżerska na temat procesu obsługi klienta
– Sto rubinów z fabryki czekoladek – dwudniowa motywacyjna internetowa symulacja strategiczna dotycząca budżetowania kosztów wytwarzania w seryjnej produkcji wielkoskalowej.