Środki Unijne na warsztaty zamknięte


Informujemy iż w ramach pogramu dofinansowań „Dolnoslaski Fundusz Strukturalny” do drugiego etapu zaakceptowano następujące granty:

 • wypracowanie elektronicznego serwisu zawierającego bazę materiałów instruktażowych w zakresie samodzielnego realizowania zadań – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie nowatorskiego portalu parentingowego z wirtualną akademią dynamizacji rodzica w formie e-learningu – szkolenia z zarządzania czasem
 • Szkolenia Dla Kierowników – szkolenia z delegowania
 • stworzenie ogólnodostępnego mobilnego systemu wsparcia zarządzania zasobami domowymi i przedsiębiorstw – treningi z zarządzania projektem
 • stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu rozwiązania do organizacji e-aukcji i e-przetargów – treningi z komunikacji
 • wypracowanie serwisu mobilnego zerolimitupl obejmującego nowoczesny system do publikowania ogłoszeń oraz wyszukiwarkę ofert – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie, modernizacyjnej procesowo, zautomatyzowanej e-usługi fakturowania dla przedsiębiorstw z terenu kraju – szkolenia z delegowania
 • przyrost innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki notyfikacji substancji aktywnej oraz wdrożeniu nowych produktów, w których zostanie ona wykorzystana – szkolenia negocjacyjne
 • modernizacyjne wsparcie dla usług eksportowych firmy Koller FH w celu eksportu biżuterii – warsztaty z kreatywności
 • ”opracowanie i uruchomienie metodyki wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – treningi z zarządzania czasem
 • B2B dla VMI SCM – biznes interaktywny źródłem generacji przychodów i ograniczania kosztów w relacjach kooperacyjnych – treningi z komunikacji
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – warsztaty sprzedażowe
 • Biocentrum Ochota – infrastruktura elektroniczna dla intensyfikacji strategicznych kierunków biologii i medycyny – treningi z konfliktów
 • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – warsztaty z zarządzania czasem
 • Dwumodułowy proces detekcji zanieczyszczeń w produktach spożywczych – szkolenia ze stresu
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – warsztaty negocjacyjne
 • e-gabinet – wypracowanie elektronicznego serwisu narzędziowej obsługi gabinetów stomatologicznych i rejestracji klientów – szkolenia interpersonalne