Ćwiczenia strategiczne – materiały do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Umiejętnościowe dopuszczamy nizej wymienione publikacje do superwizji końcowej:

  • gra zespołowa : „Konstytucja 3 Maja 1971 r.” i „Rozwój ośrodków narciarskich w województwie lubelskim w latach 1994-2011”
  • symulacja kreatywna : „Hiszpania z punktu widzenia jej mieszkańców przed i po dyktaturze gen. Franco. Artystyczne przybliźenie” i „Rozmowa z komputerem, – czyli komunikacja interpersonalna na czatach”
  • gra lingwistyczna – „Media elektroniczne w systemie komunikacji interpersonalnej w instytutucjach Unii Europejskiej” oraz Gry Decyzyjne oraz „System czujnika światłowodowego w strukturach ogrodzenia kompozytowego”
  • symulacja słownikowa – „Charakterystyka postaci wampirycznej w obserwowanych utworach literackich” oraz „Wierzenia demonologiczne Macedończyków przechowywane w tradycji ustnej”
  • zabawa menedżerska – „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie” oraz „Dramat życia obozowego w dostępnych utworach literackich”
  • symulacja edukacyjna – „Kultura masowa i środki jej przekazu ” i „Polisemiotyczny obraz państwa w polskim rapie”
  • zabawa lingwistyczna : „Wierzenia Wikingów” i „Autoprezentacja użytkowników portalu społecznościowego Facebook, na modelu dwunastu ocenianych tablic”
  • gra decyzyjna – „Wizerunek współczesnego kina kung fu. Na modelu filmów z Brucem Lee, Jackiem Chanem i Jetem Li” oraz „Problemy polityczno-spoleczne Polski lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, zawarte w utworach zespołu Kult w latach 1986-2001”
  • zabawa słownikowa : „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia” i „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego”