Granty Europejskie na treningi z zarządzania

Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Fundusz Pomocowy” na Konferencje Z Komunikacji pomoc otrzymały następujące przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Programistów w przedsiębiorstwie Windykpol
 • Szkolenia z budowania biznesu szansą dla rozwoju spółki.
 • „wzrost konkurencyjności JARS sp. z o.o. przez inwestycje w działalność badawczo – rozwojową”
 • „Paszport do importu” szansą na ekspansję zagraniczną firmy wydawniczo-designerskiej
 • nowoczesna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • nowoczesny portal społecznościowo-informcyjny poświęcony modzie
 • opracowanie metodyki produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • sporządzenie i uruchomienie nowoczesnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie.
 • sporządzenie i implementacja do oferty komercyjnej systemu IT Manager (PKWiU 72.21.11)
 • sporządzenie i implementacja rodziny wkładek zmiennociśnieniowych do siedzisk terapeutycznych
 • sporządzenie koncepcji i implementacja do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego
 • opracowanie receptur i procedury wytwarzania oraz uruchomienie do sprzedaży nowych serii dermokosmetyków do cery wrażliwej oraz oliwek do pielęgnacji i masażu ciała.
 • struktura biznesowa w Inter-Mlecz innowacyjnym sposobem wejścia na nowe rynki zbytu
 • przygotowanie planu ekspansji importu
 • opracowanie założeń i implementacja zintegrowanego modelu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • model inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych
 • metodyka produkcji fotelików samochodowych metodą wtrysku
 • stworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Odlewnictwa i Obróbki Metali Lekkich Sp. z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu
 • stworzenie serwisu samorządowego wraz z usługą e-radny oraz katalogami firm i produktów o profilu samorządowym.
 • wdrożenie planu dynamizacji importu ALVO Grupa Gastrometal
 • wdrożenie planu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie PPH POLNET Sp. z o.o.
 • wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B w AGRO-RAMI w celu optymalizacji procesów biznesowych pomiędzy firmą a partnerami.
 • uruchomienie informatycznego procesu B2B wspierającego relacje dostawca usług internetowych – klient biznesowy.
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości komercyjnych oraz wirtualnego narzędzia do wyceny nieruchomości komercyjnych
 • wypracowanie zdalnego portalu rekrutacyjnego
 • zbudowanie mobilnego serwisu umożliwiającego samodzielne tworzenie i optymalizowanie kampanii reklamowych w Internecie.

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie kadr