Podstawy teoretyczne dla słuchaczy kursów – gry


Serdecznie prosimy absolwentów realizowanych u nas szkoleń i symulacji decyzyjnych dla kierowników produkcji o przeczytanie przedstawionych tu materiałów jako aneks do programu Symulacje Menedżerskie.
Pragniemy dodać przy tym, iż następujaca baza zawiera książki wykraczające poza klasyczną wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie fabuły wymyślanych przez Państwa gier.

 • Szkolenie Postaw Zespołowych w Konkurencyjnej Instytucji, Grzegorz Stanisławski
 • Szkolenia Menedżerskie, Karina Elwik
 • Maszyny liczące
 • Ilustrowany leksykon samochodowy. Silniki i osprzęt
 • Elektryczne napędy zwrotnicowe.
 • Symulacje w kursach – fundamenty teoretyczne
 • Sygnały pneumatyczne w automatyce
 • Autokody i programowanie maszyn cyfrowych
 • Historia Elektryków Polskiej tom 5
 • Typowe zagrożenia zawodowe
 • Informatyka w praktyce Organizacja zbiorów w małej inf.
 • Przewodnik dla mechaników
 • Prawa i obowiazki obywateli -wybór źródeł
 • Zespoły i urządzenia cyfrowe
 • Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne
 • Fizjologia i higiena pracy. Ergonomia praktyczna
 • Historia prawa
 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w pytaniach i odpowiedziach
 • Obróbka skrawaniem ZBP
 • Klimatyzacja
 • Zagadnienia współczesnej fizyki.
 • Słownik polsko-fiński
 • Dywany i kilimy
 • Układy mikroprocesowe 8080/8085 w modułowych sys.ster
 • Kuchnia francuska na codzień i od święta
 • Oczyszczenie przemysłowych gazów odlotowych
 • Menopauza
 • Lotus 1-2-3 wersja3.0
 • System operacyjny Unix TM
 • The Hutchinson Encyklopedia
 • Sztuka elektroniki część 2.
 • Programy pomocnicze dla użytkowników IBM PC.
 • Ekologia – wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Polskie prawo podatkowe 172 str., 21 cm
 • Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem oraz wzorami weksli i pism procesowych Stan pr.15.10.92 211 str., 20 cm
 • Pzegląd Techniki Wyd II Fizyka,chemia,metrologia,elektronika,informatyka,automatyka,matematyka,elektrot.815 str., 24 cm
 • Gazy ciecze płyny Wykłady z chemii fizycznej 174 str., 20 cm
 • Umiejętności menedżerskie 244 str., 19 cm
 • Słownik wyrazów kłopotliwych Wyd.I 403 str., 21 cm
 • Gry negojacyjne – podstawy teoretyczne
 • Tablice matematyczne,fizyczne,chemiczne i astronomiczne 191 str., 21 cm
 • Zasady rachunkowości Wyd.2 174 str., 24 cm
 • Słownik frazeologiczny języka polskiego A/P Wyd 7 788s 24cm
 • Podzespoły elektroniczne-elementy bierneLeksykon 565 str., 24 cm
 • Technologia tworzyw sztucznych 301s 24cm
 • Słownik języka polskiego R – Z z włączonym suplementem 1033 str,24 cm
 • Słownik żeglarski angielsko-polski 328 str,21 cm
 • Rozwiązania zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 115 str,21 cm
 • Mechanika ogólna 535 str, 24 cm
 • System rynkowy – Podstawy mikro- i makroekonomii 463 str, 24 cm
 • Pzegląd budowy i działania komputerów 196 str, 24 cm
 • Fundamenty marketingu Wyd.III 436 str, 20 cm
 • Obrabiarki
 • Wprowadzenie do systemów operacyjnych 250 str, 24 cm
 • Machanika budowli dla architektów 416 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami dla szkół średnich 272 str, 24 cm
 • Historia powszechna – zdasz maturę 346 str, 20 cm
 • Współczesne koncepcje i metody zarządzania 221s 20cm
 • Przewodnik elektryka
 • Praktyczny słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki 400 str, 24 cm
 • Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy 286s 23cm
 • Corel DRAW 10-praktyczne projekty D-166 187 str. 24 cm
 • Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym D-185 232s 23cm
 • Sprzedaż z głową 311 str, 21 cm