Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem projektu nr RMB/61 7 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Priorytetu Pomocowego

Program dyskusja w czasie seminarium obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Ocena sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel na Symulacje Strategiczne
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja wyrobów pończoszniczych
 • Produkcja aluminium
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Badania i analizy techniczne
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brodnicki oraz bartoszycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Stanislaw Kaim Remonty Budowlane, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., IMPEXMETAL S.A., Centrum Architektury Krajobrazu Novum, Lubelska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „TOPEX Sp. z o.o.” Spółka komandytowa, Acquitec Sp. z o.o., DREWIK Piotr Warchoł, Instytut Włókiennictwa, LEDOLUX , SOFTMAN , Wawel S.A., BASS COSMETICS WALEWSKA BILONS SP.J., TIA S.C. TOMASZ ŚLANDA, ADAM ŚLANDA PRODUKCJA – HANDEL – USŁUGI, Salutaris

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.