Aktualności – egzamin – Szkoła Dla Trenerów

Zawiadomienie – test – Szkolenie Dla Trenerów


W tym miejscu publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Akademia Instruktorów Sprzedaży:

Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Jednym z trenerów w jury wybrany został certyfikowany konsultant od wielu lat wygłaszający Wystąpienia inspirującego mówcy – Grzegorz Truskolaski

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Rozmowy z pracownikami – budowanie autorytetu, wywieranie wpływu i tworzenie dobrego miejsca pracy
 • Motywacja pracowników
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Savoir – vivre w biznesie


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CZĘSTOCHOWIE
 • FUNDACJA ROZWOJU KULTURY I SPORTU „FORTUS”
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MYKANOWIE
 • POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WARSZAWSKI
 • STOWARZYSZENIE „CZŁOWIEK W POTRZEBIE – WOLONTARIAT GORZOWSKI”
 • SURSUM CORDA
 • KLUB SPORTOWY „ASTRA” W LEŚNIOWICACH
 • „FUNDACJA POMOCY LUDZIOM PRZEWLEKLE CHORYM IM. HENRYKI GERBER”
 • OŚRODEK EDUKACJI MAKROBIOTYCZNEJ
 • REGIONALNE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE „KORNEL”
 • STOWARZYSZENIE TEATRALNE LEGION
 • STOWARZYSZENIE „PIAST” NA RZECZ AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYCH POLASZKACH
 • KLUB SPORTOWY „MET-BUD MOSIR”