Zabawy Team Building – Bezpłatny Kongres


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji doceniając dziękują ze strony Rady Pogramowej za uwagę przeznaczoną na doaradztwo i mentoring – podpisano: Jarosław Lasok, Hipolit Kochański, Hieronim Cichy i Aleksy Brisz

 • Kryminalistyka a także Kryminologia dziś a także jutro
 • Marcowy Kongres Mentorów ds. Edukacji Zabawy Team Building
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Praktyczne Warsztaty biznesowe team building – Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – perspektywa polska
 • Współczesne tematy empiryczne zarządzania. Sieci kontekstem rozwoju przedsiębiorstwa
 • Kiedy OZE się opłaca?
 • II Śląska Konferencja Medyczno – Prawna
 • „WOJNA Z NARKOTYKAMI” W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ: MIĘDZY NARKOPRZEMOCĄ A POSZUKIWANIEM ALTERNATYWY
 • Sesja naukowa „W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy. Wyzwania, zagrożenia, przełomy” poświęcona pamięci Profesora Edwarda pietraszka
 • MM2015 – International Conference on Marketing Management
 • III konferencja APS „tematy empiryczne położnicze oraz sercowo – naczyniowe u chorych z pierwotnym i wtórnym zespołem antyfosfolipidowym”
 • Przydatność diagnostyczna testów IGRA w chorobach układu oddechowego jak również chorobach reumatoidalnych.
 • Nasze-obce-wspólne dziedzictwo kulturowe.Zachowane – Utracone.
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building – Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • obecne zagadnienia w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych