Aktualności – test – Szkoła Dla Trenerów

Aktualności – test – Szkoła TrenerówNiniejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Instruktorów Sprzedaży:

Zadaniem trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a następnie przeprowadzenie dla niej warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Podstawowym fragmentem zaliczenia powinien stać się blog seminaryjny zamknięte szkolenia z mentoringu

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • trening radzenia sobie w trudnych rozmowach z klientami
 • budowa dobrych relacji biznesowych
 • Przywództwo – budowanie i motywowanie zespołu
 • Trening umiejętności negocjacyjnych dla pracowników działu zakupów.


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY
 • „NADZIEJA” CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU W LUBLINIE
 • STOWARZYSZENIE „KOMITET DZIECKA”
 • KRAJOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • ZAGÓRSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE – ZAKUCIE
 • CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
 • BONIFRATERSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MARYSINIE
 • STOWARZYSZENIE POMAGAJĄCE DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI ORAZ PRZEWLEKLE CHORYM „ZAWSZE KOLOROWO”
 • FUNDACJA VIDE SUPRA
 • FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
 • „ŻAGAŃSKIE STOWARZYSZENIE UŚMIECH DZIECKA”
 • STOWARZYSZENIE „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PAJĘCZNIE”
 • GNIEWCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY I ROZWOJU
 • STOWARZYSZENIE 3HO POLSKA