Subwencje na warsztaty z zarządzania


Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Wielkopolski Program Regionalny” do eksperckiego etapu przechodzą niżej wymienione aplikacje:

 • wypracowanie cyfrowego serwisu związanego ze sportem, turystyką i rekreacją przez firmę Moja drużyna Sp z o o – treningi HR
 • wypracowanie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTAPL – treningi interpersonalne
 • Warsztaty Z Motywowania – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie platformy zdalnej do realizacji nowoczesnych usług elektronicznych dla użytkowników urządzeń mobilnych – treningi z asertywności
 • stworzenie portalu umożliwiającego świadczenie e-usługi automatycznego przygotowywania zleceń produktów personalizowanych oraz zamawiania odbitek zdjęć – warsztaty z komunikacji
 • stworzenie serwisu internetowego w zakresie porównywania ofert usług – szkolenia firmowe
 • wypracowanie technologicznego vortalu conowegopl – szkolenia z konfliktów
 • progres importu przez sporządzenie koncepcji ekspansji eksportu w Fabryce Porcelany AS Ćmielów – szkolenia z komunikacji
 • wzmocnienie importu kosmetyków przez Firmę Bass Cosmetics Walewska Bilons SpJ – warsztaty negocjacyjne
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 524813-0000 – treningi biznesowe
 • certyfikacja procesów biznesowych w Alglob Sp z oo poprzez implementacja modelu informatycznego B2B klasy ERP – warsztaty z przywództwa
 • PKWiU: 3002 – Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji – szkolenia biznesowe
 • Budowa innowacyjnego ośrodka doskonalenia techniki jazdy – szkolenia z komunikacji
 • – warsztaty biznesowe
 • Droga do Polski Przedsiębiorczej – warsztaty z zarządzania projektem
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w ramach systemu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez Polską Agencję intensyfikacji Przedsiębiorczości w 2010 r – treningi z zarządzania czasem
 • zdigitalizowany projekt identyfikacji i weryfikacji pojazdów – treningi z kreatywności