Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr SAB/96 7 9 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Panatlantyckiego Trustu Oświatowego

Porządek dyskusja podczas spotkania obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Weryfikacja efektywności implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Nałęczowie
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Działalność fotograficzna
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: puławski oraz goleniowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przem-Bud” S.A., Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych S.A. , Eco-para Mobilna Myjnia Parowa, JS MOTO Jacek Serafin, Kaliska Telewizja Kablowa „TELE-CAL” Spółka z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” , BUFU DAMO , EC-Jarosław Sawa, Kolporter Info , OPONEO.PL , Samsung Electronics Poland Manufacturing , Wagony Świdnica , LECH Sp. z o.o, ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY „ROSA” , I-Mar Przedsiębiorstwo Kamieniarskie, Antoni Młynarski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.