Symulacje z zarządzania – tezy do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na programie Trening Kreatywny i Gry Umiejętnościowe dopuszcza się nizej wymienione tematy do pracy dyplomowej:

  • gra biznesowa : „Wątki chrystianistyczne w twórczości Fiodora Dostojewskiego na podstawie”Biesów” i „Braci Karamazow”” i „Hiszpania a Polska – dwa obrazy katolicyzmu w zjednoczonej Europie”
  • gra strategiczna – „Geneza wspołczesnego stereotypu Żyda w kulturze polskiej” i „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych”
  • gra językowa – „Obóz jeńców i internowanych w Strzałkowie historia i teraźniejszość” i Planszowe Symulacje i „”Na ziemi syberyjskiej… ” (Wątek łagrowy w literaturze XX wieku”
  • symulacja menedżerska : „Zmiany częstości występowania opadów gradu w Polsce w latach 1954-1981” i „Realizacja programu kulturalnego galeria regionalna (na przykladzie Dużej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie)”
  • gra lingwistyczna : „Obraz społeczeństwa polskiego w pierwszych komediach oświeceniowych” oraz „Sanktuaria Maryjne Lubelszczyzny – projekt szlaku turystycznego”
  • symulacja strategiczna – „Ikona: wymiar współczesności” oraz „Walory turystyczne bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego”
  • zabawa językowa – „”Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicz: dzieło wobec wyzwania czasu” i „Konstrukcja i badania hybrydowego impulsowego lasera Ho:YLF”
  • zabawa decyzyjna – „Sanktuaria Maryjne Lubelszczyzny – projekt szlaku turystycznego” i „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich”
  • zabawa zespołowa : „Sposoby przetrwania w nazistowskich obozach koncentracyjnych” oraz „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na studium przypadku twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego”