Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Abstynencja pracowników przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za ten okres odpowiednie świadczenie. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a później ten obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom ważna jest prewencja, dlatego też w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w zakresie tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, pozwalających skontrolować ryzyko w firmach, które do nich należą. Tym sposobem można będzie zacząć właściwe działania zapobiegające, a oprócz tego zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten to jeden z bardzo często występujących powodów chorób pracowników. Ocenia się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich jest efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować zwiększające się problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a pozostawiony bez leczenia stać się może przyczyną poważniejszych chorób. Zbyt długie narażanie na duży stres może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Efekty takiej sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.