Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten okres odpowiednie świadczenie. Przy określonej ilości dni płaci je pracodawca, a później obowiązek ten przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych bardzo przydatna jest prewencja, z takich też powodów w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy w ramach tego projektu mogą skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować wysokość ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie zacząć skuteczne działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z występujących najczęściej przyczyn nieobecności pracowników. Ocenia się, że ponad połowa zwolnień lekarskich będzie skutkiem problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na najrówniejszych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a zostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają nawet świadomości, ile negatywnych skutków dla nich może nieść życie w stresujących warunkach. Efekty takiej sytuacji odbywają się również na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.