Dofinansowanie na warsztaty z zarządzania


Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Świętokrzyski Program Edukacyjny” do kolejnego etapu dopuszczono niżej wymienione wnioski:

 • wypracowanie mobilnego serwisu zadaniowego modelowania wydatków budżetowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie multimedialnych kursów zdalnego nauczania kandydatów na kierowców zawodowych – szkolenia z konfliktów
 • Szkolenia Komunikacja W Tarnowie W Łodzi – warsztaty z zarządzania czasem
 • zbudowanie oprogramowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie portalu umożliwiającego zamieszczanie oraz wyszukiwanie ofert turystyczno – wypoczynkowych na Kaszubach – treningi handlowe
 • stworzenie serwisu internetowego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie wielopoziomowej elektronicznej Platformy Płatności Partnerskich – szkolenia z przywództwa
 • systemowe technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii – warsztaty z asertywności
 • zoptymalizowanie udziału importu i podwyższenie konkurencyjności na rynku zagranicznym – warsztaty z konfliktów
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 524813-0000 – treningi z przywództwa
 • standaryzacja PROCESÓW BIZNESOWYCH KLUCZEM DO ekspansji SIECI LEWIATAN NA PODKARPACIU – warsztaty pracownicze
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – warsztaty ze stresu
 • Budowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gryfina oraz lewobrzeża Szczecina – szkolenia z asertywności
 • Budowa sieci szerokopasmowej na obszarze białych plan gminy wiejskiej Brzeziny – treningi zamkniete
 • Dywersyfikacja działalności Drukarni Narodowej w wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu-publikacji koedukacyjnych dla osób słabo widzących i niewidomych poprzez wdrożenie autorskiej, modernizacyjnej linii technologicznej druku i oprawy – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań z tworzyw sztucznych – treningi z przywództwa
 • Ekologiczne materiały polimerowe do zastosowań w budownictwie i przemyśle chemicznym – szkolenia menedżerskie