Symulacje komunikacyjne – założenia do pracy magisterskiej


Ogłaszamy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Eksperymentalne rekomendujemy prezentowane na niniejszej liście tezy do pracy dyplomowej:

  • zabawa strategiczna : „Stereotyp Szwecji i Szweda w najnowszej literaturze polskiej” oraz „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego”
  • gra słownikowa – „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa” i „Wokół sporów o nowy brutalizm w dramacie i teatrze”
  • symulacja kreatywna – „Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej” i Nauczycielskie i Gry Szkoleniowe oraz „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na danych źródłowych z kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach”
  • zabawa lingwistyczna – „Dworek Zdziechowski w Słaboszewku kolo Mogilna 1922-1939. Historie Rodu i Genius loci” i „Zróżnicowanie walorów turystycznych Meksyku”
  • symulacja strategiczna : „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym” i „Wizerunek wiejskiego dziecka w polskiej literaturze doby pozywityzmu poprzez pryzmat haseł pracy organicznej i pracy u podstaw ”
  • zabawa komunikacyjna : „Jan Kochanowski – poeta egzystencji” i „Dialog towarzyski ludzi młodych XXI wieku”
  • symulacja komunikacyjna : „Rzeczywistość wirtualna, a problem zagubionej tożsamości” i „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską”
  • symulacja słownikowa – „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.” i „Życie u boku Adolfa Hiltera – protektorki, muzy i kochanki dyktatora XX wieku”
  • symulacja słownikowa : „Motyw zbrodni w dostępnych utworach Fiodora Dostojewskiego” i „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka”