Pomoc pieniężna na treningi biznesowe


Uczestnicy z niektórych organizacji zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców dostarczyli adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy iż w ramach pogramu unijnego „Dolnoslaski Program Infrastrukturalny” na trzy Konferencje Zarządzanie Projektem wsparcie uzskały następujące przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Działu Marketingu w przedsiębiorstwie Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Cykl Szkoleniowy z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych szansą dla rozwoju spółki.
 • wdrożenie planu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie PAKMAR Sp. z o.o.
 • eksport nowoczesnych pojemników oxybiodegradowalnych kierunkiem intensyfikacji firmy CHEKO
 • innowacyjny system oferujący semantyczną wyszukiwarkę tanich noclegów, e-recepcję, możliwość natychmiastowej rezerwacji oraz płatność online.
 • opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych;.
 • sporządzenie technologii produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu transportu węgla i gipsu dla energetyki
 • sporządzenie i implementacja oprojektowania procesów bezobsługowej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)
 • sporządzenie i implementacja pakietu leków kardiologicznych nowej generacji
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji nowoczesnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • sporządzenie wieloparametrowego testu triage do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące
 • platforma do raportowania i obsługi kanału dystrybucji tradycyjnej ECOD Dystrybucja 3.0
 • struktura reklamowa dla mobilnych serwisów zdalnych
 • przygotowanie założeń i wdrożenie interdyscyplinarnego systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • proces Integracji Informatycznej ELMEGA
 • modely B2B wspierajace punkty sprzedaży (POS) branży usługowej oraz dostawców sieci handlowych
 • utworzenie LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO TERMOELEMENTY METODĄ PUNKTÓW STAŁYCH PRZY UŻYCIU nowoczesnego procesU KOMPUTEROWEGO
 • uruchomienie nowoczesnego programu systemowej wymiany informacji B2B pomiędzy partnerami Light Hosting
 • implementacja innowacyjnych e-usług poprzez stworzenie Ogólnopolskiej Giełdy Rezerwacji Hotelowych oraz Wyszukiwarki Obiektów Hotelowych.
 • implementacja projektu B2B dla sieci sprzedaży i serwisów firmy CSF Polska.
 • implementacja elektronicznej platformy typu B2B do obsługi serwisowej partnerów biznesowych
 • zbudowanie elektronicznego portalu e-Book jako rozwiązania do elektronicznej publikacji wydawnictw książkowych.
 • wypracowanie mobilnego serwisu bezobsługowego generowania raportów i rozliczenia prowizji ze sprzedaży www.reportsystems.pl
 • wypracowanie cyfrowego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  Tagi: szkolenia menedżerskie, szkolenie pracowników