Opracowania źródłowe dla absolwentów warsztatów – gry


Bardzo prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację kursów i gier strategicznych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie poniższych książek jako aneks do programu Symulacje .
Nadmieniamy przy tym, iż umieszczona w tym miejscu lista zawiera tytuły wychodzące poza klasyczną wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza pisanych przez Państwa gier.

 • Wzmacnianie Kompetencji Menedżerskich w Konkurencyjnej Firmie, Dawid Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Anna Cernowska
 • Poradnik galwanotechnika.
 • Podręcznik kierowcy zawodowego kat.D
 • Przewodnik inż.elektryka
 • Gry szkoleniowe – fundamenty praktyczne
 • Matematyczne Elementy współczesnej radioelektryki
 • Gospodarka cieplna czII
 • Fizyka dla kl.5 LO,Technikum i LZ
 • Elementy budownictwa uprzemysłowionego
 • Materiały budowlane Wyd. III zm.
 • Praktyka sterowania
 • Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych
 • Sieci i systemy elektroenergetyczne
 • Elementy dyskretne RC
 • Teoria sterowania t.2
 • Przewodnik inżyniera -spawalnictwo t. 1
 • Mały słownik włosko-polsko, polsko-włoski
 • Legalizacja narzędzi do pomiarów długości i kąta. Leksykon.
 • Pracownicze emerytury i renty
 • Prawo cywilne.Zarys cześci ogólnej
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Zbiór zadań z olimpiad fizycznych
 • Sprzęgła i hamulce
 • Wstęp do geografii fizycznej
 • Spawanie gazowe w pyt. i odpowiedziach
 • Elementy psychologii pracy
 • Starzenie fizyczne maszyn cieplnych.
 • Rachunkowość t1 Elementy matematyki finansowej
 • Corel DRAW ! 3.0
 • Wielka księga kwiatów
 • Koprocesory 80287,80387 oraz i486. 180str.,20cm.
 • Historia filozofii, tom II. Filozofia nowożytna do roku 1830.Wyd.13
 • Problem człowieka 95 str., 21 cm
 • Leki zarejestrowane w Polsce opisy 947 str., 25 cm
 • Współczesne mieszkanie Wyd II 94 str., 21 cm
 • Technologia – szlifierstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.IV 374 str., 20 cm
 • Informatyka – pierwsze kroki Wyd.II + dyskietka 214 str., 23 cm
 • Ekonomia t 3 Zbiór zadań 471s 23cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Chemia fizyczna cz.I Wyd.IV 467 str., 24 cm
 • Przedsiębiorstwo na podsłuchu
 • Leksykon polskich pisarzy współczesnych T.2 N-Ż 511 str., 24 cm
 • Public Relations Kreowanie reputacji firmy 144s 16cm
 • Access 2.0 PL krótki kurs
 • Słownik języka polskiego L – P z włączonym suplementem 1033 str,24 cm
 • Regulacja adaptacyjna 316 str.24 cm
 • Prawo rodzinne – zarys wykładu Wyd.III 355 str,20 cm
 • Rozruch silników samochodowych z zapłonem samoczynnym 107 str, 234 cm
 • Windows 95 podręcznik w.polska 563 str, 24 cm
 • Układy gazowo-parowe na paliwo stałe 274 str., 24 cm
 • Auto Cad LT dla Windows 95 502 str, 24 cm
 • Ekonomika i organizacja firmy handlowej cz 4
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 383 str, 24 cm
 • E-mail poczta elektroniczna dla każdego 332 str, 24 cm
 • Algorytmy – struktury danych i techniki programowania + dyskietka 348 str, 24 cm
 • Pracownia automatyki 283 str, 24 cm
 • Statystyka – wzory i tablice 75 str, 24 cm
 • Office 2000 PL 479 str, 24 cm
 • Części maszyn Wyd.V 418 str, 24 cm
 • Globalna konkurencja. 286s 23cm
 • Analiza inwestycji i zarządzania portfelem
 • System finansowy w Polsce 347 str, 24 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna t.2,Bri-Eur 806s 29cm