Szkolenia integracyjne – Ósmy Panel


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy gorąco składają wyrazy wdzięczności w imieniu Departamentu Rozwoju za uwagę przeznaczoną na sponsoring i darowizny – podpisano: Jacek Arndt, Mikołaj Leśniewski, Tadeusz Klewek i patryk Smolar

 • tematy empiryczne racjonalnej makroekonomii nawozowej (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Lutowy Warsztat Kierowników sektora przemysłowego Spotkania Integracyjne w jaskiniach
 • Sztuka poza instytucjami? – artyści w przestrzeni publicznej
 • Cierpienie – oraz o nim interdyscyplinarnie
 • Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji
 • VII Konferencja Cardio-Prenatal „Od diagnostyki prenatalnej do wypisu dziecka ze szpitala” Łódź, 10.10.2015
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja „Sektor bankowy wobec wyzwań współczesności” (konferencja organizowana wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Finansistów)
 • Kurs Branżowy team building Studentów Generacja-Przesył-Wykorzystanie GPW 2015
 • Psychoanaliza jako metoda leczenia dzieci i młodzieży
 • IX Spotkanie integracyjne Kwartalne ” bieżące zagadnienia edukacyjne Chemii Analitycznej”
 • Media-Dziennikarze-Wiedza.Media masowe w procesach rozpowszechniania oraz popularyzacji wiedzy naukowej
 • Rządy prawa a także europejska kultura prawna
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building pt. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym
 • IV Konferencja akademickiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie