Informacja – test – Szkolenie Trenerskie

Powiadomienie – zaliczenie – Kurs CoachówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Wykładowców Zarządzania:

Rolą kandydata w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a następnie zorganizowanie dla niej szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych tematów.

Podstawowym projektem winien być program szkolenie z planowania projektów

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Przewodnik biznesowy handlowca
 • zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne.
 • Wystąpienia publiczne. zasady skutecznego porozumiewania się i współpracy z mediami.
 • Feedback – udzielanie informacji zwrotnej


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W LUBLINIE
 • STOWARZYSZENIE FAUNA
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OKOCIMSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM. BŁ. KS.BR. MARKIEWICZA
 • STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM „BĄDŹCIE Z NAMI”
 • REGIONALNE STOWARZYSZENIE WSCHÓD-ZACHÓD
 • FUNDACJA POMOCY „NOWY ŚWIAT”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE
 • FUNDACJA „BORY DOLNOŚLĄSKIE”
 • „FOR ANIMALS”
 • STOWARZYSZENIE WARMIŃSKA WIEŚ
 • FUNDACJA „STO POCIECH”
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – TRATWA
 • ŁĘCZYCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU