Ćwiczenia integracyjne – wytyczne do zaliczenia


Zawiadamiamy że na kursie Trening Interpersonalny i Gry Doświadczalne dopuszczamy następujące książki do zaliczenia:

  • symulacja kreatywna : „Obraz polityczki w publistyce tygodnika „Polityka” w latach 2008-2010” i „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów”
  • gra edukacyjna : „ – kulturowy obraz idealnej partnerki, idealnego partnera w internetowych ogłoszeniach towarzyskich” i „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na przykładzie „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)”
  • symulacja menedżerska : „Media jako czwarta władza” oraz Gry Symulacyjne oraz „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej”
  • zabawa strategiczna – „Uzależnienie alkoholowe kobiet, próba omówienia problemu w aspekcie społecznym” oraz „Literackie i filmowe obrazy miłości w sieci”
  • symulacja decyzyjna : „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i „Wizja przeszłości w „Potopie” Henryka Sienkiewicza”
  • gra zespołowa – „Wojna w Bośni i Hercegowinie widziana oczami dzieci i kobiet w latach 1992-1995” oraz „O zamążpójściu – sytuacja kobiet w Anglii na rzełomie XVIII i XiX wieku na podstawie twórczości Jane Austen”
  • zabawa biznesowa : „Honor i jego znaczenie w islamie na przykładzie aspektów życia religijnego i rodzinnego” oraz „Wspólnota międzynarodowa wodec problemu Kosowa w latach dziewiędziesiątych XX wieku”
  • zabawa słownikowa – „Tadeusz Różewicz jako krytyk kultury współczesnej” oraz „Hymy klubów piłkarskich na przykladzie drużyn polskich i angielskich”
  • zabawa biznesowa – „Leśmianowski byt i niebyt: kontekst myśli filozoficznych XIX i XX w. (F. W. J. Schelling, W. Sołowjow, T. De Chardin, A schweitzer, M McLuhan)” i „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej”