Ćwiczenia menedżerskie – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy że na kursie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Eksperymentalne zalecamy tu przedstawione książki do pracy dyplomowej:

  • zabawa zespołowa – „Fotometeory i ich charakterystyka” i „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)”
  • gra biznesowa – „Wampiryzm w kulturze masowej” i „Erotyka w życiu codziennym mieszkańców starożytnych Pompejów”
  • gra językowa – „Europejczycy i wielkie kultury Ameryki Łacińskiej w XV i XVI wieku” oraz Nauczycielskie i Gry Szkoleniowe i „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza”
  • zabawa decyzyjna : „Obrazy islamu we wspołczesnej Europie – między asymilacją a wykluczeniem” oraz „Adam Mickiewicz jako komentator własnej twórczości”
  • gra decyzyjna : „Stereotypy niemiecko-polskie” i „Perspektywy rozwoju enoturystyki w okolicy Małopolskiego Przełomu Wisły”
  • symulacja kreatywna – „Transfer kulturowy i ograniczenie w przekładzie audiowizualnym na danych źródłowych z napisów filmowych” i „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego”
  • zabawa kreatywna – „Komunikacja rocznego dziecka” oraz „Definicja śmierci w ujęciu różnych autorów”
  • zabawa zespołowa – „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na przykładzie wybranych utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna” i „Od portretu do ikony. Początki sztuki sakralnej”
  • symulacja lingwistyczna – „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy” oraz „Rozwój miasta Gniezna i powiatu Gnieźnieńskiego w turystyce”