Środki Unijne na treningi zamknięte


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Program Infrastrukturalny” do ostatecznego etapu dopuszczono niżej wymienione projekty:

 • zbudowanie cyfrowej platformy oferującej funkcjonalności niezbędne do efektywnej współpracy dla MSP – wirtualne biuro – szkolenia ze stresu
 • wypracowanie internetowej, narzędziowej e-usługi służącej do archiwizacji i odzyskiwania danych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw – szkolenia z zarządzania czasem
 • Treningi Z Przywództwa W Tarnowie – szkolenia handlowe
 • stworzenie Platformy zdalnej oferującej usługi wygasające w czasie 7 dni – szkolenia negocjacyjne
 • stworzenie portalu tematycznego dla rodziców z zestawem e-usług – szkolenia HR
 • stworzenie serwisu elektronicznego prezentującego promocje w sklepach internetowych i stacjonarnych – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie wortalu informacyjnego, portalu społecznościowego oraz procesu dystrybucji publikacji dla użytkowników technologii e-papieru – warsztaty z kreatywności
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez zbudowanie harmonogramu ekspansji eksportu – warsztaty z przywództwa
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego laboratorium komponentów wirtualnych – warsztaty z obslugi klienta
 • „nowoczesne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – treningi z przywództwa
 • certyfikacja współpracy poprzez zbudowanie platformy informatycznej do wymiany danych i dokumentów Prodach-Kontrahenci – szkolenia z asertywności
 • Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem – treningi negocjacyjne
 • Budowa i wyposażenie Wydziału Badwczo- Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R – treningi ze stresu
 • CasePro 2010 – semantyczny model do obsługi spraw – warsztaty interpersonalne
 • Dywersyfikacja produkcji firmy poprzez wdrożenie nowej linii wzorniczej opraw oświetleniowych – treningi biznesowe
 • ECRITPL innowacyjny portal prawny zawierający automatyczny program sporządzania pozwów i umów oraz pakiety wiedzy prawnej – treningi menedżerskie
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych-II etap – warsztaty z konfliktów