Dotacje na treningi HR


Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Małopolski Program Strukturalny” do merytorycznego etapu dopuszczono niżej wymienione programy:

 • stworzenie mobilnego serwisu zadaniowego modelowania wydatków budżetowych – treningi negocjacyjne
 • wypracowanie nowej e-usługi dla sektora bankowego, multimedialna weryfikacja kredytobiorców – szkolenia pracownicze
 • Szkolenia Z Kierowania Zespołami – treningi z asertywności
 • – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie portalu społecznościowego z e-usługami dla młodych rodziców – treningi z komunikacji
 • zbudowanie portalu ZamieszkamTupl do prezentacji ofert firm oraz wirtualnego systemowania domu – szkolenia zamkniete
 • stworzenie, implementacja i promocja platformy dostarczającej kompleksowe narzędzie do zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych – szkolenia z konfliktów
 • przyrost importu w firmie Rec Solutions Sp z oo przez Plan dynamizacji importu – warsztaty miekkie
 • wzmocnienie udziału sprzedaży importowej poprzez intensywne pozyskiwanie klientów – szkolenia zamkniete
 • „Koncepcja programowo – przestrzenna dla terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą” – szkolenia negocjacyjne
 • B2B szansą na unowocześnienie Przedsiębiorstwa Handlowego „GALICJA” MTM ŚCIANEK SPÓŁKA JAWNA – treningi ze stresu
 • Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych – szkolenia z przywództwa
 • Bryły z warstw tworzywa sztucznego z portretem Chopina i Jana Pawła II – szkolenia zamkniete
 • Budowa serwisu społecznościowego usług interaktywnych wspierających zdrowy tryb życia i rekreacyjne uprawianie sportu – szkolenia interpersonalne
 • Dostosowaniu procesu informatycznego Kancelarii INTERTAX do systemów informatycznych firm współpracujących w celu usprawnienia wymiany informacji, uławtwienia bieżących kontaktów oraz poprawy bezpieczeństwa przesyłanych danych – szkolenia HR
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w ramach projektu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez Polską Agencję intensyfikacji Przedsiębiorczości w 2010 r – szkolenia ze stresu
 • multimedialna koncepcja rozwoju Przedszkolaka – treningi negocjacyjne