Dotacje na warsztaty biznesowe

Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Opolski Program Społeczny” na cztery Szkolenia Zamknięte środki otrzymały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Handlowców w spółce ZUT PSS
 • Projekt Szkolenia kształtowania kultury organizacyjnej szansą dla rozwoju spółki.
 • „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą intensyfikacji miasta Kościana”
 • innowacyjna procedura galwanicznego pokrycia cynkiem w Sintur Sp. z o.o.
 • nowoczesny system Obsługi Biznesu (ISOB)
 • innowacyjny portal obsługi telepracy kojarzący usługodawców z usługobiorcami oraz umożliwiający organizację, zarządzenie i monitoring wykonywanej telepracy
 • sporządzenie procedury otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu
 • sporządzenie i implementacja innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie.
 • opracowanie i wdrożenie systemowego modelu nabycieu i sprzedaży mikrosfery przez EKO EXPORT w Bielsku-Białej
 • opracowanie i implementacja ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • sporządzenie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń
 • opracowanie wzoru kabiny na kadłub łodzi transportowych, patrolowych i ratunkowych.
 • handlowymi
 • sporządzenie harmonogramu importu dla Firmy Xylab Mobile na rynki Ameryki Północnej i Południowej
 • rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych
 • proces Comarch Finanse Mobilne
 • system wspomagania zarządzania w ochronie zdrowia w wymiarze terytorialnym w oparciu o rozwiązania BI
 • opracowanie płatnej aplikacji do analizowana opcji giełdowych udostępnianej poprzez internet.
 • implementacja nowoczesnego systemu elektronicznego B2B w firmie WOJNAROWSCY w celu automatyzacji wymiany danych
 • wdrożenie nowoczesnego programu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business ProSerwis B2B.
 • implementacja planu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.
 • uruchomienie modelowego procesu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego integrację z projektami IT partnerów.
 • wypracowanie inteligentnej platformy do optymalizacji e-pozyskanieów dla klientów indywidualnych
 • zbudowanie mobilnego portalu dostępowego dla rzeczoznawców majątkowych wyceniacze.pl
 • zbudowanie cyfrowego serwisu automatycznych rezerwacji usług turystycznych z wirtualnym doradcą.
 • zbudowanie cyfrowego serwisu i systemowego modelu komunikacji zbiorowej SISMS dla mieszkańców gmin.

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie pracowników