Symulacje szkoleniowe – fakultet dr hab. Cieśla


Gry menedżerskie – zestawienie na szkolenie:

 • Gry Szkoleniowe
 • Analiza potrzeb inwestycyjnych sektora ochrony zdrowia w kontekście programowania nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020
 • Gry biznesowe , doc. B. Czech
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska mid-term projektu systemowego PARP – „Wspieramy e-biznes” (WEB.GOV.PL) – realizowanego w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Irak
 • Gry szkoleniowe , doc. B. Chadron
 • Ocena biznesowa instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Ocena biznesowa systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Ochrona przyrody w Polsce
 • Roztocze Środkowe – przewodnik szkoleniowy. Wyd. II
 • Wstępna ocena biznesowa realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Powiatowe Konfrontacje Teatralne
 • piłka siatkowa- dwójki chłopców
 • PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE (tom I) – Krystyna Ostrowska i Maria Ryś (289)
 • Poradnik metodyczny – Tadeusz Majewski (1378)
 • Komora – John Grisham (1644)
 • Zbieg okoliczności – Joanna Chmielewska (2423)
 • Antologia – Kroki w nieznane (tom 2) – Jerzy Andrzejewski (3109)
 • Samowar – Ignacy Chodźko (3612)
 • Doktryna tajemna – Helena Bławatska (4193)
 • Rozważania o wojnie domowej – Paweł Jasienica (4999)
 • Zorze wieczorne – Tadeusz Konwicki (5961)
 • Medytacja i jej praktykowanie – Swami Rama (6523)
 • Poemat Boga-Człowieka (tom 2 – Pierwszy rok życia publicznego) – Maria Valtorta (7065)
 • Symulacje biznesowe , dr hab. A. Bąk