Moderowane kursy dla sprzedawców

 • Fajne Wesele – pakiet e-usług do planowania oraz organizacji ślubu i wesela
 • FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • FOTEKO – lekki i ekologiczny fotel do pociągów – sporządzenie i implementacja do produkcji – treningi z zarządzania czasem
 • nowoczesne systemy informatyczne z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania majątkiem organizacji – treningi z obslugi klienta i firmowe szkolenia pracownicze
 • modernizacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym – szkolenia miekkie
 • Szkolenia Prezentacyjne – treningi menedżerskie i piątkowe szkolenia zamkniete
 • Inteligentny model wizyjny IVS jako innowacja na globalnym rynku robotyki przemysłowej
 • cyfrowa struktura promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – treningi z zarządzania projektem
 • – warsztaty sprzedażowe
 • Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (Akronim: KomCerMet) –
 • Medinx – innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych – szkolenia menedżerskie
 • Most w 3 miesiące – implementacja innowacyjnej procedury prefabrykowanych mostów łukowych (Inicjatywa Technologiczna I)
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia interpersonalne
 • Nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum S o zdolności degradacji ochratoksyny A i jego zastosowanie do dekontaminacji pasz objętościowych – warsztaty z zarządzania czasem
 • Opracowania prototypu generatora prądu, napędzanego turbiną wiatrową oraz jego implementacja PKWiU 27112670 Prądnice prądu przemiennego o mocy wyjściowej >750 kV – warsztaty interpersonalne
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do technologicznego układania opakowań na paletach
 • Plan rozwoju importu – szansą dla Cafardini spzoo na obecność na nowych rynkach zbytu – szkolenia z zarządzania czasem
 • Portal zdronetpl oferujący usługi związane z pmocą przy podejmowaniu decyzji medycznych – szkolenia z delegowania
 • Pozyskanie inwestora zewnętrznego szansą na szybki przyrost przedsiębiorstwa Eureka Sp oo
 • Prace B+R oraz implementacja procedury wytwarzania lekkiego kruszywa popiołoporytowego LSA – szkolenia pracownicze
 • Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji nowoczesnej Kompaktowej Maszyny Rozdzielczej – treningi z zarządzania czasem
 • Rozpoczęcie działalności eksportowej w firmie ENERGIA VAWT
 • SKOK TECHNOLOGICZNY eksportu KOSMETYKÓW PRZEZ FIRMĘ ORGANIQUE SC WP CZARSCY – szkolenia sprzedażowe
 • rozwój artroskopowej metody implantacji autologicznych chondrocytów, stosowanej w leczeniu ubytków chrząstki
 • unowocześnienie działalności importowej przedsiębiorstwa Acuarius Consulting – szkolenia biznesowe
 • rozwój firmy SCORPION poprzez import
 • wzmocnienie strategii działania firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – warsztaty zamkniete
 • wzmocnienie strategii działania potencjału eksportowego firmy Bacart sp z oo
 • Siedzenie operatora maszyn ze zredukowanym oddziaływaniem przyspieszeń, amplitud drgań i wibracji – szkolenia menedżerskie
 • Start do importu – Producent Obuwia Nobex sc
 • Ultra Render – innowacyjna usługa zdalnego renderowania animacji i pojedynczych obrazów grafiki komputerowej – treningi menedżerskie
 • Uruchomienie e-usług polegających na promowaniu i informowaniu o ekologicznych technologiach budowlanych – szkolenia z asertywności
 • Visterpl “ regionalizacja na rynku ofert pracy i innowacyjne metody wyszukiwania
 • Wejście firmy Waller na zagraniczne rynki na bazie opracowanego planu rozwoju eksportu – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie projektu celowego adIDM oraz wsparcie implementacji wyników tego systemu – szkolenia z konfliktów
 • wsparcie zarządzania Instytucji Wdrażającej działanie 45 i poddziałanie 622 PO IG
 • Wysokowydajna technologia drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – warsztaty HR
 • Zaprojektowanie i implementacja do produkcji pasteryzatora taśmowego dla przemysłu spożywczego PKWiU 295316-70 – szkolenia miekkie
 • zakup i implementacja innowacyjnej technologii produkcji opakowań z tworzyw sztucznych
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia z komunikacji
 • Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK sp z oo w Rybniku – szkolenia HR}