Otwarte szkolenia HR

 • E-Testy: Serwis mobilny z testami rozwiązywanymi w czasie rzeczywistym
 • FirmaOnLine – nowa koncepcja umożliwiająca MŚP prowadzenie działalności przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych
 • Informacja i promocja I i II Priorytetu programu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka w 2010 r – szkolenia z konfliktów
 • innowacyjne elementy modelu konstrukcji i obudowy nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych [PKWIU 2433300] – warsztaty miekkie i pracownicze szkolenia z komunikacji
 • nowoczesne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w BN Factory oraz wdrożenie nowoczesnych produktów na rynku europejskim – warsztaty negocjacyjne
 • Szkolenia Dla Kierowników Warszawa – szkolenia ze stresu i anglojęzyczne szkolenia firmowe
 • Interaktywny serwis społecznościowy SportoweSpotkaniapl integrujący ludzi czynnie uprawiających sport oraz umożliwiający organizację zajęć sportowych
 • mobilna koncepcja promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – treningi ze stresu
 • Isenderpl- nowoczesna i efektywna platforma marketingu bezpośredniego – szkolenia z przywództwa
 • Konfigurator iHome –
 • Laboratoria Euroimplant – uruchomienie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej – warsztaty z przywództwa
 • Model kontroli i sterowania procesem koagulacji wykorzystujący analizator prądu strumieniowego
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z obslugi klienta
 • Nowoczesna koncepcja elektroniczna usprawniająca wytwarzanie aplikacji biznesowych w modelu SaaS – treningi z delegowania
 • Ochrona własności intelektualnej – projekt informacji dla przedsiębiorców Polski Wschodniej – warsztaty handlowe
 • Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
 • Plan ekspansji importu w firmie Auto-Starter Danuta Kaszubowska – szkolenia z przywództwa
 • Poprawa konkurencyjności firmy MPT PIK poprzez implementacja elektronicznego procesu B2B wśród partnerów handlowych – szkolenia z przywództwa
 • Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego, PKWiU – 7219 Z
 • Pozyskiwanie i realizacja zleceń usług montażu elektronicznego przy wykorzystaniu kooperacji przedsiębiorstw i automatyzacji platformy elektronicznej – treningi firmowe
 • system Ventures – plany aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce – warsztaty z zarządzania projektem
 • Rozpoczęcie działalności importowej firmy KATARZYNA AGOPSOWICZ ŚWIEŻYM OKIEM
 • (na terenie: Wschodniej i Centralnej Europy) – szkolenia z asertywności
 • rozwój działalności eksportowej firmy AWA poprzez implementacja koncepcji intensyfikacji eksportu
 • rozwój działalności importowej przez udział w misji gospodarczej do USA – warsztaty ze stresu
 • unowocześnienie firmy Celgar Sp z oo poprzez budowę sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych
 • rozwój firmy SEKWENCJA poprzez sporządzenie koncepcji eksportu usług w zakresie IFS/Applications – warsztaty zamkniete
 • rozwój głównej działalności GoldenLine Sp z oo, poprzez sporządzenie koncepcji intensyfikacji importu
 • Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym – szkolenia z asertywności
 • Szkło opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekształca wizje w rzeczywistość
 • Uklad do formowania wloknin metoda elektroprzedzenia – warsztaty z zarządzania projektem
 • Unowocześnienie produkcji poprzez wykonanie nowej instalacji siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla – treningi z komunikacji
 • WATT Produkcja systemów Solarnych – unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego
 • Wdroenie planu dynamizacji importu w przedsiebiorstwie HSG MISTRAL – treningi z kreatywności
 • Wirtualne Biuro – wdrożenie internetowego pakietu narzędzi do obsługi biura oraz wsparcia zarządzaniem MŚP – warsztaty zamkniete
 • Wykorzystanie modelu SOA, SaaS i PaaS dla infrastruktury rejestrów przestrzennych
 • Wysokowydajna technologia drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – treningi z obslugi klienta
 • Wzór użytkowy – zespół urządzeń wytwarzania wyrobów kolorowych technologią monopast – szkolenia z zarządzania projektem
 • pozyskanie i uruchomienie nowoczesnego modelu B2B szansą na dalszy intensywny skok technologiczny firmy Melle
 • zakup i implementacja wielopoziomowego projektu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia zamkniete
 • pozyskanie usług doradczych w zakresie zwiększenia działalności eksportowej przedsiębiorstwa – szkolenia biznesowe}