Ćwiczenia menedżerskie – podstawy programowe do egzaminu


Potwierdzamy iż na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Doświadczalne polecamy tu przedstawione tezy do zaliczenia:

  • gra decyzyjna : „Idea świętości prawosławia i katolicyzmu na podstawie Matki Bożej wybranych żywotów świętych kobiet” i „Obraz młodej dziewczyny w baśniach i legendach”
  • symulacja kreatywna : „Język środowiskowy wojskowych” i „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz”
  • gra słownikowa : „Postać wampira w literaturze wieku XIX” oraz Profesjonalne Symulacje Szkoleniowe oraz „Tragizm ludzkiej egzystencji w wybranych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa”
  • zabawa biznesowa – „Spa i Wellness jako możliwość rozszerzenia oferty turystycznej Bielska-Białej” oraz „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce”
  • zabawa kreatywna : „Koncepcja i badania układu kwantowego interferometru światłowodowego” i „Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku”
  • gra słownikowa : „Baza noclegowa w największych miastach środkowej i południowo-wschodniej części Polski” oraz „Ziemskie piekło Oświęcimia”
  • zabawa menedżerska : „U źródeł niemieckiego totalitaryzmu: od wychowania spartańskiego przez filozofię Nitschego po ideologię nazistowską” i „Źródła roztoczańskie jako obiekty turystyczno-krajobrazowe”
  • gra edukacyjna : „Wizerunek wiejskiego dziecka w polskiej literaturze doby pozywityzmu poprzez pryzmat haseł pracy organicznej i pracy u podstaw ” i „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na studium przypadku tytułów”
  • gra słownikowa – „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana” oraz „Układy zasilania kwantowych laserów kaskadowych stosowanych w spektroskopii”