Symulacje strategiczne – podstawy programowe do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Gry Integracyjne dopuszcza się prezentowane na niniejszej liście opracowania do zaliczenia:

  • zabawa lingwistyczna – „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku” i „Prawo do śmierci – rozważania wokół eutanazji”
  • symulacja edukacyjna – „Święta Góra Athos na stronach www. Rola internetu w przekazywaniu idei” oraz „Wykrywanie i lokalizacja przestrzenna śladów – systemy optoelektroniczne w pracy kryminalistycznej”
  • gra edukacyjna – „Subkultury młodzieżowe w Gnieźnie ” oraz Symulacje i „Znaczenie słów kluczowych w procesie wyszukiwania i kształtowania informacji w Word Wide Web”
  • symulacja zespołowa : „Składniki kultury w kręgu pierwszych zagadnień ” i „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary”
  • gra menedżerska – „Konteksty i teksty małych form Maupassanta” oraz „Instytucje ochrony strony biernej procesu karnego w świetle obowiązującej regulacji prawnej”
  • zabawa biznesowa – „Terroryzm bliskowschodni. Geneza, etapy konfliktu implikacje” i „Problem naruszeń w internecie”
  • zabawa zespołowa – „O jedności Europy na przykładzie tekstów Jana Pawła II” oraz „Szaleństwo w świadomości społecznej. Wykluczenie i marginalizacja osób chorych psychicznie”
  • gra edukacyjna – „Postać starego ojca i królewicza w baśniach i legendach” oraz „Osobliwości przyrodnicze Roztocza”
  • gra strategiczna – „Wojna w Bośni i Hercegowinie widziana oczami dzieci i kobiet w latach 1992-1995” oraz „Czarny wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju”