Dofinansowanie na szkolenia zamknięte


Informujemy iż w ramach funduszu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Program Infrastrukturalny” do drugiego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście granty:

 • wypracowanie cyfrowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach planowych – warsztaty z kreatywności
 • zbudowanie multimedialnego serwisu zawierającego 4 e-usługi dotyczące korepetycji – warsztaty z kreatywności
 • Firmowe Szkolenia Negocjacje W Częstochowie – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie platformy elektronicznej – aukcje wierzytelnościami – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie portalu Ea jako bazy praktycznej wiedzy i aktualnej informacji – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie serwisu elektronicznego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – treningi firmowe
 • stworzenie wirtualnego doradcy w zakresie porad dotyczących laktacji i naturalnego karmienia oraz e-learning szkoły rodzenia – szkolenia z przywództwa
 • progres konkurencyjności RM GASTRO sp z oo poprzez wdrożenie kompleksowego programu informatycznego B2B – treningi miekkie
 • zintegrowane procesy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – treningi menedżerskie
 • Adaptacja istniejącego modelu informatycznego w celu uruchomienia usług B2B wspomagających działalność handlową firmy – szkolenia ze stresu
 • optymalizacja procesu rozliczeń polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp z oo – warsztaty z komunikacji
 • Bioprocedura molekularna dla zdrowia – treningi zamkniete
 • Branding szansą na wzmocnienie konkurencyjności eksportowej polskich owoców i warzyw – szkolenia z przywództwa
 • Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego – warsztaty z zarządzania projektem
 • Doradztwo dla Małkowski – Martech Sp z oo w drodze na rynek New Connect – szkolenia z kreatywności
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2011 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – warsztaty z komunikacji
 • cyfrowa platforma nauki języków obcych – zdalna Szkoła Językowa – szkolenia z kreatywności