Ćwiczenia strategiczne – fundamenty teoretyczne do egzaminu


Informujemy że na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Szkoleniowe zaleca się tu przedstawione opracowania do zaliczenia:

  • zabawa słownikowa – „Bezmiar ludzkiego cierpienia – wyrażenie niewyrażalnego. Sposoby zapisu obozowego cierpienia” i „Koncepcja państwa w expose polskich Prezesów Rady Ministrów po 1989 roku”
  • symulacja słownikowa – „Walory turystyczne Dalmacji” i „Rola internetu w komunikacji społecznej”
  • gra zespołowa – „Jiri Menzel jako adaptator literatury Bohumila Hrabala” i Gry Szkoleniowe oraz „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na danych źródłowych z wybranych tytułów”
  • symulacja kreatywna : „Motyw diabła we współczesnym życiu politycznym” i „Zjawisko narkomanii w Polsce”
  • zabawa lingwistyczna – „Internet w ocenianych gałęziach gospodarki i administwacji w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku” oraz „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej”
  • symulacja strategiczna – „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji” oraz „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ”
  • zabawa kreatywna – „Konflikt macedońsko-grecki od starożytności po czasy najnowsze w świetle wydarzyń historycznych” i „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów pierwszych uczelni w Lublinie”
  • gra edukacyjna – „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej” i „Posępne malowidło – wizja człowieka w Marii Antoniego Malczewskiego”
  • zabawa kreatywna – „Dziecko w kulturze na przełomie wieków” oraz „Pisarze niemieccy w okresie Trzeciej Rzeszy”