Oceny – firmy szkoleniowe z zarządzania – Consulting Partners

Baza nagrodzonych wnioskodawców w ramach subwencji Norweskiego Grantu Kapitałowego:

  • 7/G/OPOLSKIE-, Mobilna Jednostka Usuwania Awarii (MJUA) – dla konkurencyjności , FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA LUK-BUD Łukasz Krześniak, . Dla tego projektu przyznano środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Skała. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Certes
  • EE1/A/ZACHODNIOPOMORSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności w wyniku wprowadzenia na rynek nowych rodzajów ogniw. , „S.I.A.P.” SA, Dla tego wniosku zaakceptowano subwencję na gry decyzyjne. Proponowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje Avenhansen – ma sprawdzone referecje.
  • H8/A/POMORSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej technologii do unieszkodliwiania osadów dennych, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MARTECH-PLUS” MARCIN MISTARZ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku przyznano subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Skała. Zalecane szkolenia w fundacji Berndson
  • H5/Y/KUJAWSKO POMORSKIE-, System tworzenia strategii designu w projektowaniu wzorniczym i budowie tożsamości rynkowej wykorzystujący zintegrowane narzędzia kreacyjne i informatyczne jako innowacyjna usługa dla przedsiębiorstw planujących zwiększenie udziału w rynku krajowym i zagranicznym., SOKKA KATARZYNA SOKOŁOWSKA, Dla tego projektu przyznano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Wojciech Nęcki. Zalecane w firmie Brainstorm
  • 3/Z/OPOLSKIE-, automatyczna reorganizacja technologii renowacji rurociągów metodą rękawów z włókna szklanego nasączanych żywicą utwardzaną promieniami UV do renowacji rurociągów., eurotrex Sp. z o.o., Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Kudła. Zalecane szkolenia w instytucie Training Partners
  • 4/G/PODKARPACKIE-, Polski innowacyjny system połączeń przewodów i elementów konstrukcyjnych do budowy ciągów technologicznych służących do transportu materiałów sypkich i wysoce – erozyjnych cieczy oraz roztworów agresywnych chemicznie, zapewniający podwyższone standardy bezpieczeństwa w zakresie stosowanych ciśnień, szczelności, zakresu temperatur stosowania, niezawodności montażu w warunkach zagrożenia pożarowego, wybuchu pyłów i gazów, ułatwiający przesyłanie mediów niebezpiecznych w tym gazów, płynów i środków chemicznych mogących stanowić zagrożenie w formie skażenia środowiska lub niebezpieczeństwo niekontrolowanego zapłonu i zagrożenia wybuchowego w warunkach pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów., KG CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Homo Creatore
  • BB1/X/KUJAWSKO POMORSKIE-, Rozwój firmy poprzez zakup i kompleksowe przygotowanie aplikacji do obsługi systemów dystrybucji wewnątrzzakładowej., ASD SYSTEMS SP Z O.O., Dla tego wniosku przyznano finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Akademia przygoda
  • 2/C/ŚLĄSKIE-, Budowa nowych dróg z wykorzystaniem własnej, innowacyjnej technologii konstrukcji warstwy wiążącej oraz podbudowy bitumicznej, wykonane z udziałem innowacyjnych procesowo urządzeń., MIXBUD KONTRAKTY , Dla tego projektu zatwierdzono subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Szymon Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Mindlab
  • 0/S/LUBELSKIE-, wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych produktów poprzez zakup nowoczesnych urządzeń poligraficznych i drukarskich oraz oprogramowania., DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji przyznano finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Instytut Rozwoju Biznesu