Ćwiczenia z zarządzania – wytyczne do egzaminu


Potwierdzamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Symulacje Umiejętnościowe dopuszcza się tu przedstawione tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa lingwistyczna – „Jan Kochanowski – poeta egzystencji” oraz „Emancypacja kobiet w Polsce w okresie transformacji”
  • symulacja komunikacyjna : „Zachowania suicydalne jako problem społeczny w procesie socjalizacji młodzieży i ich przedstawienie w mediach” i „Rzeczywistość wirtualna, a problem zagubionej tożsamości”
  • symulacja menedżerska : „Dramat życia obozowego w pierwszych utworach literackich” i Symulacje Szkoleniowe i „Terroryzm islamski przypadek Al.-Kaidy”
  • symulacja zespołowa : „Świetość kobiet w kulturze religijnej wschodu i zachodu ( na przykładach)” i „Armia Krajowa w Wielkopolsce. Mikrohistoria w Konfrontacji z historiografią”
  • symulacja słownikowa : „Między artyzmem a sukcesem. Problematyka historyczna w filmach Andrzeja Wajdy” i „Rodzina i małżeństwo w Islamie”
  • gra biznesowa – „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa” oraz „Bułgarskie i ukraińskie tradycje weselna studium porównawcze”
  • zabawa menedżerska – „Okultyzm w pierwszych religiach świata. Zagadnienie historyczno-kulturowe” i „Twórczość Ivo Andricia”
  • gra językowa : „Muzeum Wincentego Pola w Lublinie – struktura sezonowa odwiedzających” oraz „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych”
  • zabawa zespołowa : „Badanie czułości czujników światłowodowych na pobudzenie mechaniczne” i „Marketingowa kreacja kobiety”