Pomoc pieniężna na warsztaty z zarządzania


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Pomorski Program Społeczny” do zaawansowanego etapu przechodzą poniższe wnioski:

 • stworzenie cyfrowej platformy szkoleń e-lernigowych z zakresu zarządzania, marketingu i BHP – treningi z delegowania
 • zbudowanie zdalnej usługi treningu umysłu i ekspansji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – szkolenia negocjacyjne
 • Szkolenia Dla Pracowników – warsztaty negocjacyjne
 • zbudowanie platformy e-przetargowej wspierającej procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach – warsztaty z komunikacji
 • stworzenie portalu cyfrowego ARTSCHANNELPL – treningi z komunikacji
 • wypracowanie serwisu (aplikacji mobilnej oraz www) oferującego e-usługę bluetooth marketingu – rozwiązania promocji sprzedaży – szkolenia z obslugi klienta
 • wypracowanie, uruchomienie i świadczenie e-usługi w postaci bezobsługowego modelu zabezpieczenia rejestrów przez firmę e-Solution – treningi interpersonalne
 • wzrost konkurencyjności „FAMUR” SA poprzez uruchomienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych – warsztaty z zarządzania projektem
 • modelowe Laboratoria Zrównoważonych procedury Eksploatacji – treningi interpersonalne
 • Analityczny, wysokorozdzielczy, transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki, nanometodyki i spintroniki – szkolenia menedżerskie
 • optymalizacja wymiany informacji szansa zwiększenia efektywności prowadzonych działań – treningi z komunikacji
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – treningi pracownicze
 • wkładem – warsztaty HR
 • Centrum Informacji IPR – szkolenia z przywództwa
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJACE PRZEDSIEBIORCE DO POZYSKANIA – treningi z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług inżynieryjno-montażowych – warsztaty z kreatywności
 • interaktywna struktura rozwoju Przedszkolaka – treningi menedżerskie