Audyt projektu – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr AUIJ/21 7 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania wsparcia z Szwajcarskiego Trustu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja w czasie konferencji zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Analiza efektywności implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek na Kursy w Karkonoszach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa ryżu
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kosmiczny
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brodnicki oraz m. Tarnobrzeg

  Upoważnieni beneficjenci to: Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” S.A.., Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „Polskie Złote Ziarno” S.A., Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Zieleniewskiego S.A., Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Przedsiębiorstwo PROMAX Sp. Jawna Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój , „OPAX” ZBIGNIEW I JERZY OPYRCHAŁ SPÓŁKA JAWNA, Business Management Software Sp. z o.o., Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners, INEA S.A., L-SYSTEM , SII , Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o., CSF Polska sp. z o.o., SuperMemo World , Polskie Centrum Marketingowe

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.