Opinie – szkolenia z kreatywności – Ośrodek Doradztwa

Baza nagrodzonych wnioskodawców w programie dofinansowań Norweskiego Grantu Szkoleniowego:

  • AA0/Z/MAŁOPOLSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie, obejmującej zaginarkę do obróbki metalu oraz system informatyczny do kompleksowego zarządzania procesem produkcji i usług, METALPIETRZYK SP Z O.O., Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na gry strategiczne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje jeden z wiodących trenerów.
  • 3/Y/ŚLĄSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej linii technologicznej w celu wprowadzenia na rynek nieznanych i niestosowanych dotąd na rynku płynów do prania o unikalnych cechach użytkowych, CHEMIA-POLSKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Mindlab
  • B1/Y/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjny sposób profilaktyki, leczenia i zapobiegania chorobom urologicznym i gastroenterologicznym w obrębie jednej placówki zdrowia – Szpital Specjalistyczny w Piekarach Śląskich, „MEDYCZNE CENTRUM UROLOGII” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji House of Skills
  • BH8/Z/POMORSKIE-, Innowacyjny – informatyczny proces produkcji części dla przemysłu automotive, PROMOT – ZAKŁADY METALOWE SP Z O.O., Dla tego wniosku przyznano finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Marek Grzesiak. Zalecane w firmie Homo Creatore
  • E4/Z/DOLNOŚLĄSKIE-, poprawa konkurencyjności Spółki poprzez ekonomizacja innowacyjnej technologii montażu grodzic, rur i pali, PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Brainstorm
  • D0/A/MAŁOPOLSKIE-, Dywersyfikacja działalności poprzez wielopoziomowe usprawnienie i komercjalizację innowacji produktowej tj. kompozytowych elementów obudowy podporowo-kotwiowej wykorzystywanej w specjalistycznych pracach geologiczno-inżynierskich, NOVUM-SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu przyznano dotację na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie ODiTK
  • A2/T/MAŁOPOLSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii gięcia rur metalowych za pomocą prasy krawędziowej., ASAP SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Herra. Zalecane w spółce IBD Business School