Symulacje menedżerskie – założenia do zaliczenia


Ogłaszamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Integracyjne zaleca się tu przedstawione opracowania do egzaminu:

  • gra biznesowa : „Język angielski w wybranych aspektach wspołczesnego życia społecznego” i „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych”
  • symulacja edukacyjna : „Katolicyzm – Prawosławie. Geneza rozdziału i próby zjednoczenia” oraz „Polityka kulturowa i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na danych źródłowych z powiatu poznańskiego”
  • symulacja edukacyjna : „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Termiczne pory roku w Polsce”
  • zabawa lingwistyczna : „Język reklam i ogłoszeń w gnieźnieńskich gazetach lokalnych” oraz „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)”
  • symulacja komunikacyjna : „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych” oraz „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ”
  • symulacja biznesowa : „Możliwości wykorzystania energii wiatrowej w Polsce” i „Wybrane kampanie prezydenckie w „Gazecie Wyborczej””
  • gra kreatywna : „Granice wspołczesnego tabu” i „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa”
  • gra edukacyjna – „Media elektroniczne w systemie komunikacji interpersonalnej w instytutucjach Unii Europejskiej” i „Językowy wizerunek kobiety w czasopismach „Twój Styl” i „Poradnik Domowy””
  • symulacja biznesowa : „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku” oraz „Stan Wojenny w publicystyce polskiej i zagranicznej”