Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr TSG/42 4 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram debata podczas konferencji obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Analiza stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Spotkania team building w Szczyrku
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bialski oraz białogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „FENIKS”, UNIPAK Sp. z o.o., Zakłady Papiernicze w Krapkowicach S.A., FH Bartoszek sp.j., Stowarzyszenie „TELE-PION” Osiedlowa Telewizjan Kablowa , „AGROPROJEKT-SERWIS” Mariusz Fijałkowski, AMBLOG , E-SYNDYK , HIT Konsulting Sp. z o.o., MWP NET Sp. z o.o., PCC Rokita , Zakład Poligraficzny „PAW-DRUK” Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bloober Team Wroclaw sp. z o.o., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOMADENT”, ZAPA Marcin Zaprzałkowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.