Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz lepsza sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki widoczne były aż w 14 województwach. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z całą pewnością tego typu sytuacja występuje w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie są świadomi tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz identyczna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, między innymi w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja będzie bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, ale także dla naszej gospodarki, jaką pomoże napędzić odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć pozapłacowe dodatki, którymi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karty sportowe, opiekę zdrowotną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku ilość osób bez pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Głównym powodem takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew tezom licznych osób, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na poziom bezrobocia. Takie hasła często się słyszy od dwustu lat, a cały czas pomimo stosowania ogromnej ilości urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne technologie mogą spowodować wymieranie niektórych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.