Informacja – egzamin – Kurs Coachów

Powiadomienie – test – Kurs CoachówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Coachów HR:

Celem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj tematów.

Głównym elementem pracy powinien stać się program szkolenia z budowania zespołów

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA RÓWNIEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Sztuka negocjacji – doskonalenie kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi klienta
 • Komunikacja wewnętrzna w kryzysie i zmianach
 • Przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczej (gra szkoleniowa)
 • Sztuka wystąpień publicznych


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO POMOCY MŁODZIEŻY
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM INFORMACJI SPOŁECZNEJ – CIS W PRZEMYŚLU
 • TOWARZYSTWO PRZYTUŁKU ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO W WARSZAWIE
 • NOWOSOLSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK „TĘCZA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEJ WSI „RAZEM LEPIEJ”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO „CHCIEJ CHCIEĆ”
 • CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE „TUTOR”
 • STOWARZYSZENIE „POGÓRZANIE”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO „SKOWRONKÓW”
 • „WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE WINNER”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TIGER TEAM
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • FUNDACJA WSPIERANIA PRZEWLEKLE CHORYCH – OPIEKA PALIATYWNA „CARE”
 • FUNDACJA „POKONAJ RAKA”