Ćwiczenia szkoleniowe – podstawy programowe do zaliczenia


Ogłaszamy że na studiach Trening Interpersonalny i Gry Umiejętnościowe rekomendujemy prezentowane na niniejszej liście publikacje do egzaminu:

  • symulacja językowa : „Postać starego ojca i królewicza w baśniach i legendach” i „Wpływ wyszukiwarki Google na internet i użytkowników ”
  • zabawa słownikowa : „Zakony męskie i żeńskie w Polsce i na Bałkanach” oraz „Holokaust oczyma dziecka”
  • zabawa kreatywna : „Laserowe barwienie metali” oraz Symulacje Biznesowe i „Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej i ich rozwój”
  • gra biznesowa – „Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. Współczesna problematyka na podstawie źródeł medialnych” i „Hongkong w powieściach Jamesa Clavell’a „Toi-Pan” i „Noble House””
  • gra komunikacyjna – „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów” i „Wpływ kampanii reklamowej na popularność produktu na przykladzie kampanii Heyah”
  • zabawa decyzyjna : „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a” oraz „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych”
  • zabawa słownikowa – „Możliwości i perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w dolinie górnej Bystrzycy” i „Częstość i intensywność cyklonów tropikalnych w Azji Połuidniowo-Wschodniej na tle ostatniego dwudziestolecia 1992-2011”
  • gra strategiczna : „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza” i „Propaganda w stosunkach polsko-niemieckich czasów II wojny światowej i początku XXI wieku”
  • gra zespołowa : „Społeczeństwo internetowe poprzez blog” i „Pieśń maryjna jej funkcje”