Podstawy teoretyczne dla klientów wykładów – symulacje


Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację wykładów i gier menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie opublikowanych na tej stronie źródeł po kursie Korporacyjne Symulacje Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć przy tym, że opublikowana lista zawiera pozyje wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii scenariusza tworzonych przez Kursantów symulacji.

 • Rozwój Postaw Menedżerskich w Dynamicznej Instytucji, Grzegorz Murań
 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Dudeń
 • Mały podręcznik kierowcy
 • Obróbka skrawaniem
 • Encykl. Techn. Pzegląd techniki
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Problemy niezawodności i odnowy urządz.technicznych.
 • Elektroniczne systemy przetwarzania danych
 • Pzegląd gospodarki energetycznej
 • Rocznik statystyczny 1976
 • Teoretyczne Podstawy rachunkowości Wyd. IV
 • Aparaty elektryczne.Pzegląd dobom i eksploatacji
 • Wybrane zagadnienia z teorii organizacji i zarządzenia
 • Poradnik przewijania silników indukcyjnych
 • Mikroelektronika.Miernictwo ukladow scalonych
 • Systemy finansowe przedsiębiorstw uspołecznionych
 • Nowe ubezpieczenia komunikacyjne
 • Ochrona odgromowa t.I
 • Konserwacja i opalowanie wyrobów metalowych
 • Wędrówka w krainę chemii.
 • Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego
 • Układy automatyki cyfrowej
 • Przykłady obliczeń konstrukcji żelbetowych
 • Prawo administracyjne
 • Rysunek techniczny
 • Rośliny ozdobne w mieszkaniu i na balkonie
 • Układy cyfrowe
 • Przyrządy półprzewodnikowe MOS
 • Commodore 64
 • Wspomagane komputerowo projektowanie sieci kanalizacyjnych
 • Sekrety Windows 3.1 tom III
 • Rezonatory dielektryczne i ich zastosowanie.Wyd.I. 226str.,20cm.
 • Algorytmy pomiarów cyfrowych w automaty-ce elektroenergetycznej.Wyd.I. 154str.,20cm.
 • Kto jest kim w Polsce Informator biograficzny Edycja 3 875 str., 24 cm
 • Studia pedagogiczne Strategie kształcenia dorosłych 192 str., 24 cm
 • Podręczny słownik menedżera angielsko-p olski, polsko-angielski 244 str., 24 cm
 • Rzecz o istocie informatyki -algorytmika 428 str., 24 cm
 • Język Ansi C 358 str., 24 cm
 • Ekonomia t 3 Zbiór zadań 471 str., 24 cm
 • Symulacje szkoleniowe – podstawy praktyczne
 • Vademecum prawne bezrobotnego St.pr.10.05.94 248 str., 20 cm
 • Menedżer skuteczny Najważniejsz książka po „Praktyce zarządzania” 192 str., 20 cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz.2 Wyd.VII 479 str., 24 cm
 • Corel DRAW 4.0 350 str., 24 cm
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach czII Statystyka matematyczna 328s 24cm
 • Człowiek istota społeczna Wyd.IV 575 str, 21 cm
 • Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie 443 str,24 cm
 • Komentarz do kodeksu cywilnego Księga druga Własność i inne prawa rzeczowe 421 str,24 cm
 • Słownik szkolny – ekologia 181 str, 21 cm
 • Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną Wyd.II 331 str, 24 cm
 • Polskie publiczne prawo gospodarcze 437 str, 24 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.IA 278 str, 24 cm
 • Re-engineering 321 str, 21 cm
 • Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami 163 str. 20 cm
 • Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim
 • Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody 426 str, 24 cm
 • Podstawy ekonomii 430 str, 24 cm
 • Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie 234s 24cm
 • Word 2000 PL po prostu
 • Sieci komputerowe nie tylko dla orłów 261s 24cm
 • Office 2000 Resource Kit 770s 23cm
 • Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska. 461s 24cm
 • Visual C++ dla każdego
 • Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym