Zawiadomienie – zadania końcowe – Szkoła Trenerów

Powiadomienie – zaliczenie – Szkolenie TrenerskieZ dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Instruktorów Biznesu:

Obowiązkiem trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a potem zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Obowiazkowym fragmentem zaliczenia jest moduł warsztaty dla szefów

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU RÓWNIEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Psychologia sukcesu – jak osiągać więcej?
 • Etyka w biznesie
 • Zarządzanie czasem i priorytetami
 • Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 • STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ „RADOŚĆ”
 • ŁAGIEWNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GRODZISZCZE I WSI RUDNICA
 • KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU – ODDZIAŁ TERENOWY W STALOWEJ WOLI
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ „PARASOL”
 • FUNDACJA SENII I EDWARDA MARTUSZEWSKICH PROTOMNI
 • STOWARZYSZENIE „SZCZEPANOWSKI GRZBIET”
 • FUNDACJA IM. DR ANNY TRZASKI-WILKOŃSKIEJ – „POMAGAJMY SZPITALOWI W BOCHNI”
 • TOWARZYSTWO AKTYWIZACJI MUZYCZNO-TEATRALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • FUNDACJA OPIEKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ SAMARYTANIE
 • RUDZKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DRZEW
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
 • LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „ŚWIT” KAMIEŃSK