Lektury dla uczestników kursów – symulacje


Serdecznie prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację zajęć i gier biznesowych dla kierowników produkcji o przejrzenie poniższych materiałów przed wykładem Mnemotechniczne Gry Symulacyjne.
Informujemy przy tym, że dobrana przez naszych trenerów baza zawiera opracowania wychodzące poza tradycyjną wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza opracowaywanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Budowanie Kompetencji Proaktywnych w Rosnącej Jednostce Biznesowej, Dawid Stanisławski
 • Szkolenia Techniczne, Alicja Aldowska
 • Mały podręcznik kierowcy
 • Leksykon magazyniera
 • Podstawy techniki
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Miernictwo dynamiczne
 • Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe
 • Linearyzacja modelu optymalnego rozdziału obciążenia
 • Automatyka przemysłowa
 • Klucz do maszyny cyfrowej czII
 • Elektryczne oprawy oświetleniowe
 • Nowoczesne metody metalizacji natryskowej
 • Materiały budowlane mineralne i chemiczne -Leksykon
 • System kontroli finansowej
 • Orzecznictwo państwowego arbitrażu gospodarczego za rok 1979
 • Małe silniki spalinowe.
 • Obwody drukowane
 • Metaloznawstwo
 • Medycyna pracy
 • Urzędnik państwowy. Ustawa o pracownikach urzędów państwowych oraz przepisy wyke
 • Jak czytać bilans przedsiębiorstwa
 • Tektonika a formy krajobrazu.
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach.
 • Roboty okładzinowe-Przewodnik
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemach energetycznych t2
 • Systemy transmisji Telewizja
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • PCiMS DOS 401 Krok po kroku.
 • Chiwriter wersja 3.16
 • Komputer w dziale prognoz i analiz
 • Tarnobrzeg. Ślady czterech wieków. Książka wydana przez MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA TARNOBRZEGA.
 • System rynkowy. Elementy mikro i makroekonamii.Wyd.II zmienione
 • Słownik handlu zagranicznego 383str,20cm
 • Prawo w zmieniającym się społeczeństwie 528 str., 24 cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego Tekst, Orzecznictwo, Piśmiennictwo 224 str., 21 cm
 • Tadeusz Kościuszko 1746-1817 Wyd.I 487 str., 24 cm
 • Droga do sukcesu Jak z pracownika stać się pracodawcą 207 str., 20 cm
 • Zbiór zadań z fizyki T.1 Wyd.VIII Dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 432 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Metody obrazowe w diagnostyce chorób układu krążenia Wyd.I 375 str.23 cm
 • Elementy prawa Wyd.I 219 str., 20 cm
 • Połączenia spójnościowe/prot.55-zamiany 217s 24cm
 • Rachunkowość dla menedżerów Wyd.I 135 str., 20 cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz 3 Wyd 19
 • Fizyka Leksykon encyklopedyczny
 • Zarządzanie Teoria Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Kodeks cywilny z komentarzem Księga trzecia zobowiązania/część ogólna 307 str,20 cm
 • 100 najpiękniejszych gór świata 232 str, 30 cm
 • Testy z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 251 str, 20 cm
 • Finanse i firma 529 str, 20 cm
 • Access 97 PL – pierwsza pomoc 292 str. 24 cm
 • Kronika Polski wyd specjalne
 • Zarządzanie personelem
 • Pzegląd robotyki Wyd 3 zm.i rozszerz.
 • Rządy zbirów 1940-1990 388s 24cm
 • Geometria wykreślna w budownictwie 292 str, 24 cm
 • Słownik terminów polsko-angielski zarządzanie,marketing,finanse,rachunowość bankowość,giełda,handel prawo gospodar174s 24cm
 • Windows 2000 profesjonal,wersja polska krok po kroku + D-38 240s 24cm
 • WWW – bezpieczeństwo i handel 446 str, 24 cm
 • Sieci komputerowe TCP/IP cz.3 Programoanie w trybie klient-serwer Wersja BSD 542s 23cm
 • ABC Visual Basic 6 D-152 300 str. 24 cm
 • Język C w przykładach 488 str, 24 cm
 • Zamówienia publiczne – komentarz Wyd.5 465 str, 18 cm