Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją projektu nr LYL/36 8 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Środkowoeuropejskiego Trustu Oświatowego

Porządek dyskusja w czasie warsztatu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Audyt stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel na Symulacje Finansowe
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie książek
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: żarski oraz pleszewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Cementownia „Ożarów” S.A., Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. , TABOR SZYNOWY „OPOLE” S.A. (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „OPOLE” S.A.), KomStyl Zabek Adam, „WEKTOR” Sp. z o.o. , Urząd Miejski w Jezioranach , 2MP Sp. z o.o. , Flügger Sp. z o.o., Grupa IT , Lubelska Fundacja Rozwoju, Studio Dźwięku Tomasz Czartoryski, Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń Tabor M. Dybowski Spółka Jawna, INTER ES , ZAKŁAD KRAWIECTWA LEKKIEGO STEŃKA CHOMONT STEFANIA, Euroglas PL Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.