Środki Unijne na warsztaty biznesowe


Kursanci z niektórych koncernów przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i współpracując z naszymi konsultantami przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy.
Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Podkarpacki Program Edukacyjny” na Wykłady Z Przywództwa wsparcie otrzymały poniższe przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Analityków Finansowych w firmie Astrastal
 • Szkolenia z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • wdrożenie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS systemu B2B jako rozwiązania komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.
 • import czynnikiem dynamizacji firmy Dunewood Polska sp. z o.o.
 • innowacyjny model AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • innowacyjny portal e-usług – zarządzania szczepieniami
 • opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych
 • sporządzenie i uruchomienie technologii do półautomatycznej syntezy mowy IVONA Poliglota
 • sporządzenie i uruchomienie algorytmu do komputerowego wspomagania projektowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10)
 • opracowanie i implementacja pakietu leków kardiologicznych nowej generacji
 • sporządzenie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją systemowego wykrywania zagrożeń
 • sporządzenie oraz uruchomienie oprojektowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.
 • struktura do samodzielnego tworzenia stron www oraz serwisów społecznościowych
 • przygotowanie Source Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania na rynku New Connect
 • przygotowanie założeń i uruchomienie modelowego systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • projekt B2B dla Platformy Współpracy Moda
 • opracowanie koncepcji rozwoju importu platformy bezpieczeństwa użytkowników urządzeń mobilnych
 • opracowanie Europejskiego Centrum Badawczo – Rozwojowego optymalizacji procedury żywienia
 • uruchomienie innowacyjnego systemu odczytywania i identyfikacji kodów elektronicznych i kreskowych za pomocą głosu
 • uruchomienie nowoczesnych usług promowania oferty dla Singli i kojarzenia osób samotnych
 • uruchomienie modelu elektronicznej wymiany zasobów pomiędzy firmą Electrum a kontrahentami.
 • uruchomienie dwóch innowacyjnych metodyki drogą do zwiększenia konkurencyjności.
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki produktów i wykonawców oraz rozwiązania do budowy i wyceny programów uzdatniania wody
 • wypracowanie zdalnego serwisu do organizacji i zarządzania imprezami rodzinnymi on-line.
 • wypracowanie elektronicznego serwisu integrującego e-usługi i informacje z zakresu turystyki oraz organizacji czasu wolnego.

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie pracowników